Gewoon! advies

Communiceer Gewoon! ondersteunt bij het communicatiebeleid: strategische positionering, profilering en naamsbekendheid. En draagt bij aan belangrijke speerpunten als de kaders, doelstellingen, structuur, activiteiten, heldere presentatie en uitstraling van de visie en missie. Veel fraaie omschrijvingen die allemaal leiden tot betere naamsbekendheid voor jouw bedrijf!

Lees hier een uitgebreidere toelichting voor wat betreft communicatieadvies door Communiceer Gewoon!

Maatwerk

Vanzelfsprekend is elk communicatievraagstuk maatwerk. Na een analyse van het vraagstuk vindt overleg plaats over de strategie. Daarna volgt de fase van de uitvoering: Gewoon! aan de slag! De uitvoering omvat veelal geïntegreerde communicatie: de communicatieactiviteiten en communicatiedisciplines worden op elkaar afgestemd. Zowel offline en online media, zowel intern als extern, dus cross mediaal.